Andorka Rudolf Emlékkonferencia

2017, június 12 - 12:27

Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság (ARTT), a Budapesti
Corvinus Egyetem (BCE), valamint a KSH Népességtudományi Kutatóintézet
(NKI) Családformálódás, társadalomszerkezet és devianciák Magyarországon
címmel emlékkonferenciát szervez, amellyel tisztelegni kíván Andorka
Rudolf tudományos munkássága előtt.
A szervezőbizottság fontosnak tartja, hogy a konferencián Andorka Rudolf
szellemi örökségének megfelelően elméleti megfontolásokból kiinduló, a
nemzetközi tendenciákat figyelembe vevő, empirikus elemzések hangozzanak
el.

A tervezett időpont 2017. november 16., helyszín a Budapesti Corvinus
Egyetem.

A konferenciára 2017. június 30-ig kiterjesztett absztrakt (2-3 oldal)
benyújtásával lehet jelentkezni, amelyeket a konferencia előkészítő
bizottsága értékel, és dönt azok elfogadásáról.

Különösen várjuk doktoranduszok, doktorjelöltek, fiatal kutatók
jelentkezését.

A részletes felhívás a csatolmányban található.

Üdvözlettel:
a konferencia szervezői