Komplex vizsgák és doktori szigorlatok

2018, január 24 - 10:04 Komplex vizsgák és doktori szigorlatok
A  Debreceni  Egyetem  Humán  Tudományok  Doktori  Iskola  Szociológia  és Társadalompolitika  Doktori  Program  tisztelettel  meghívja  Önt  az  alábbi meghívókban szereplő doktorjelöltek doktori szigorlat és komplex vizsgájára.