Szociálpolitika mesterképzés szak szakmai elbeszélgetés ajánlott irodalmai

Szociálpolitika MA 
felvételi vizsga anyaga
 
 
Szociálpolitika mesterképzési szak 
Szakmai elbeszélgetés ajánlott irodalmai 
 
 
Könyvek
  • Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. ELTE Szociálpolitika és Szociális Munka Tanszék és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület könyvsorozata, bármelyik kiadás 
  • Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 2000.
  • Castel, Robert : A szociális kérdés alakváltozásai Max Weber Alapítvány , Wesley Zsuzsanna Alapítvány Kávé Kiadó, Budapest 1998. 292-349. old. 
 
 
Tanulmányok
  • Babusik Ferenc: A romák foglalkoztatási diszkriminációja a munkaerőpiacon Esély 2008/2 47-71. old.
  • R. Castel: A hátrányos megkülönböztetés Esély 2008/ 4-5-6. 
  • G. Esping-Andersen: Ismét a Jó Társadalom felé? Esély 2006/6. 3-28. old.
  • A. Jackson: Miért nem kell választanunk a társadalmi igazságosság és a gazdasági növekedés között? Esély 2007/2. 3-49. old.
  • Scharle Ágota: Foglalkoztatás, intézményrendszer és foglalkoztatáspolitika In:Társadalmi Riport 2008 TÁRKI, Budapest 2008. 257-290. old.