Szociológia mesterképzés

Szóbeli felvételi vizsga anyaga
 

Könyvek

  • Anthony Giddens: Szociológia. Budapest, 1995, Osiris Kiadó.
  • Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006. Osiris Kiadó. (Második kiadás)

Tanulmányok

  • Karády Viktor (1997): A középiskolai elitképzés első történelmi funkcióváltása (1867–1910). In Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon (1867–1945), Budapest, Replika Könyvek, 169–194. oldal 
  • Gabriel A. Almond, Sidney Verba (1997): Állampolgári kultúra. Szociológiai Figyelő, 1–2. szám, 17–52. oldal
  • Csákó Mihály: Ifjúság és politika. Educatio, 13. évf. (2004) 4. szám, 535–550. oldal
  • Valuch Tibor (2001): Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében (A hétköznapi élet című fejezet). Budapest, Osiris Könyvkiadó 281–343. oldal
  • Fábián Zoltán, Erős Ferenc (1996): Autoritarizmus és társadalmi tényezők a cigányellenesség magyarázatában. In (Erős Ferenc szerk.): Azonosság és különbözőség. Tanulmányok az identitásról és az előítéletről. Budapest, Scientia Humana, 182–200. oldal
  • Murányi István, Szabó Ildikó (2007): Középiskolások előítéletességének egy lehetséges magyarázata: az életforma. Educatio 16. évf. 1. szám, 38–49. oldal

Frissítés dátuma: 2018.06.06.