Szociálpolitika mesterképzés

Szakmai elbeszélgetés ajánlott irodalmai
 

Könyvek

  • Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. ELTE Szociálpolitika és Szociális Munka Tanszék és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület sorozata
  • Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 2000.
  • Castel, Robert : A szociális kérdés alakváltozásai Max Weber Alapítvány , Wesley Zsuzsanna Alapítvány Kávé Kiadó, Budapest 1998. 292-349. old.

Tanulmányok

  • Babusik Ferenc: A romák foglalkoztatási diszkriminációja a munkaerőpiacon Esély 2008/2 47-71. old.
  • Castel: A hátrányos megkülönböztetés Esély 2008/ 4-5-6.
  • G. Esping-Andersen: Ismét a Jó Társadalom felé? Esély 2006/6. 3-28. old.
  • A. Jackson: Miért nem kell választanunk a társadalmi igazságosság és a gazdasági növekedés között? Esély 2007/2. 3-49. old.
  • Scharle Ágota: Foglalkoztatás, intézményrendszer és foglalkoztatáspolitika In:Társadalmi Riport 2008 TÁRKI, Budapest 2008. 257-290. old.  

   
   

 

Frissítés dátuma: 2018.06.06.